ÖKO tevékenységek

Környezetvédő  tevékenységeink  2019 – 2020

Őszi időszak

Amire büszkék vagyunk:

– Örökös ÖKO Iskola cím

– Madárbarát Iskola cím

– Fogyasztói tudatosságért oklevél

– Városi díj a környezetvédelemért

– Vásárhelyi díj a természetvédelemért

– Országos Iskolakert Hálózati tagság

– Te szedd mozgalom díja

Az iskolánk környezetvédő tevékenységét pedagógiai programunk, és környezetvédő munkatervünk határozza meg. Tanévünk programja igazodik tanulóink képességeihez, fontos, hogy komplexitásában is tükrözze a folyamatosságot és a hagyományokra való alapozást.

Hagyomány iskolánkban, a hónapokra meghatározott tennivaló a munkatervünk alapján.

Főbb témakörök az új tanévben: – Hulladékcsökkentés, Zöld felületek védelme, Iskolakert védelme, Klímavédelem.

E témakörök köré szerveződnek a konkrét tevékenységek: – a jeles napok, kampányok, akciók, pályázatok.

Az őszi időszak tevékenységei:

Tervek készítése, környezetvédő csoportjaink megalakulása – Zöld DP, iskolai DP, szülői nevelői csoport. Környezetvédelmi feladatok meghatározása, havonkénti lebontásban. A Ligetes tanösvény változásainak megfigyelése. Elinduló pályázatokon, akciókon való részvétel, tevékenységekkel, amelyek hagyományként kapcsolódnak az éves programunkhoz.

– Mozdulj a klímáért – közös, egyéni vállalások, udvar, utca rendezés, lecsó készítés, képek alkotása zöldségekből, közös faölelés a Ligetesben az osztályok fáival.

– A Világ legnagyobb tanórája – akcióhéten ismerekedés a globális célokkal, a fa és környezetének vizsgálata az erdőben, kertben – Életfa pályázaton való részvétel – Állatkerti akadályverseny.

– Komposztünnep 2019 – témahetek tevékenységei: – Komposztálás tanulása, gyakorlata folyamatosan az utcai fák leveleinek, kerti gyomok felhasználásával, Work shop, pályázati részvétel.

– Cetelem zöld suli – akcióhét a karácsonyi  vásárra való felkészülés jegyében újrahasznosítás, javítás – Nemcsak adni, kapni is jó –  szlogen jelzésével. Ajándéktárgyak készítése hulladékcsökkentéssel.

– Európai hulladékcsökkentési témahétre való regisztrálás, program tervezés: – Akcióterv készítés verseny az iskola környéki utcák hulladék csökkentése érdekében.

– A témahéten az iskola minden tanulója dolgozott a választott feladatok alapján – film, előadás, Work shop, akcóterv  készítési verseny, közös hulladékgyűjtés az iskola környéki utcákon értékeléssel

– A városi Zöld Diákparlament évnyitó találkozóján a városi Állat és Növénykertben bemutatták a résztvevő ÖKO  iskolák a  nyári és őszi eredményeiket, terveiket, elültettük a közös virágunkat. Összegereblyéztük a faleveleket a komposztáláshoz.

– A Zöld Város projektben valórészvétel – 200db. évelő növény elültetése a város Fő terén.

Ajándék:  Kerti eszközökkel gazdagodott  a Zöld felületek védelméért végzett tevékenységünk.

 

Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése

2018. október – 2019. október

 

Környezetvédelmi nevelés beépítése a pedagógiai munkába (környezetvédelemmel kapcsolatos programokban, projektekben való részvétel)

A Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola, és Készségfejlesztő Iskola, Örökös Öko iskola és Madárbarát Iskola valamint az Országos iskolakert hálózat tagja, környezetnevelési tevékenységét az iskola Pedagógiai Programja, Környezetnevelési Programja és a Környezetnevelés éves munkaterve, valamint a Fenntarthatósági Programja ll. 2019 – 2020 határozza meg.

Cél:

Fenntarthatóságra nevelés a környezettudatos szemlélet alakításával, gyakorlásával, a sajátos nevelési igények figyelembevételével. Természeti és épített környezet tapasztalati megismerése, védelme.

Feladatok:

 • Hagyományos programok, projektek továbbvitele
 • Új programok, projektek, pályázatok bekapcsolása, eredményei
 • Együttműködések, hálózati kapcsolatok folyamatos működtetése, bővítése

 

JELES NAPOKHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK – ÚJ TEVÉKENYSÉGEKKEL

Takarítási világnap

 • Európai Hulladékgyűjtési Hét akcióban, pályázaton való részvétel Méregteleníts! felhívással.
 • Városi Hulladékgyűjtési akcióban való részvétel – Te szedd országos akcióhoz csatlakozás
 • Hulladékhasznosítás – CETELEM országos pályázaton való részvétel

Föld napja

 • Iskolakert országos pályázaton való részvétel: Jász hagyományok az iskolakertben lll. díj Természettudományos kisérletek az iskolakertben, Jász hagyományok és a környezetvédelem címmel, Módszertani könyv megírásában való részvétel. Városkert pályázaton városi díj. Az Iskolakert folyamatos működtetése.
 • Kapcsolódás a hagyományainkhoz: Iskolakerti műhelynapok megrendezése, magos ágyás, üvegház átadása az iskolakertben, programokhoz kapcsolva, tájékoztatók, előadások, tv interjúk, újságcikkek az eseményekről, Együttműködési megállapodás a Jász Kertbarát Klubbal.
 • FOGYASZTÓI TUDATOSSÁGRA NEVELŐ ISKOLA pályázat – cím elnyerése (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) A cím megvédése, a tervezett tevékenységek továbbvitele, bővítése a Városi Fogyasztóvédelmi Irodával.
 • Kapcsolódás a hagyományunkhoz: Beszámoló a Fogyasztói pályázat eredményeiről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számára. Fogyasztói tudatossággal kapcsolatos előadások, Work shoop, – jutalom kirándulás Hatvanba a Vadászmúzeumba.
 • Komposztáljunk együtt országos projektbe való bekapcsolódás. Komposztálás ünnepnapja pályázaton valórészvétel – országos II. helyezés. Klímaváltozás témaköre:
 • Tantermi komposztálás gyakorlatának elindítása, folyamatos gyakorlata – megyei pályázaton a komposztálási gyakorlatunk, – külön díjat kapott. Városi Zöld Diák parlamenti találkozó iskolánkban – az iskolakertben, palántaültetéssel, facsemete ültetéssel.

Víz világnapja

 • Zagyvaparti Ligetes védelme – Zagyva folyó növényzete, állatai projekt – terepgyakorlat, a Zagyva takarítása.
 • A víz védelme, takarékosságra nevelés – osztályversenyek projektje, plakátverseny.
 • Kapcsolódás a hagyományokhoz: Fenntarthatósági Témahét programjában a víz védelem, az Erdei Iskola programjában Színek és vizek témaköre – pályázat, nyeremény budapesti kirándulás a Mezőgazdasági Múzeumba, és a Margitszigetre.

MADARAK, FÁK NAPJA

 • Otthon az erdőben projekt folytatása (Fődíj) védelem, gondozás, zöld tanórák helyszíne
 • ÓZON ZÖLD DÍJ ARANYÉREM (ÓZON NETW TV) megfelelés, érték az iskolai munkánk bemutatása során.
 • Facsemeték, bokrok, virágok ültetése az iskolakertben. Madárodúk, madáretetők készítése hulladékcsökkentéssel. Jász Fiatalok facsemete ültetése az iskolakertben.
 • MADARAK ÉS FÁK ÜNNEPNAPJA A VÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTBEN – hagyomány az állatok örökbe fogadása, állatok etetése, iskolakertből virágültetés.
 • Kapcsolódás a hagyományokhoz: Tanösvény létrehozása a Városi Önkormányzat segítségével a Ligetesben, facsemete ültetések, minden osztálynak van egy fája, folyamatos gondozásuk, madárvédelem etetőkkel. Erdei Iskola programjában való részvétel, ajándékkészítés erdei növényekből – pályázat l. díj

 

KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP

 • ORSZÁGOS TERMÉSZETVÉDELMI VERSENY (KIS FÜRKÉSZEK, IFJÚ FÜRKÉSZEK)
 • „Ki a tanteremből nap” a Környezetvédelmi Világnapon a Városi Állat és Növénykertben – hagyományunk
 • Fenntarthatósági Témahét 3 pályázata
 • Mintaprojekt pályázat I. DÍJ
 • Házi versenyek a talajjal kapcsolatban – 2 diákpályázat – Talajmúzeum, Talaj mint érték címmel. Új témakörök, részvétel az új programban : talaj, víz védelem, hulladékcsökkentés.
 • Az iskola előtti utcarész folyamatos rendezése, fák virágok védelme.
 • NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR – A környezetvédelem –természetvédelem jegyében – Kertünk kincsei, A Ligetes kincsei címmel – őseink élete, környezete a tábori programban.

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, HÁLÓZATI KAPCSOLATOK

 • Városi, országos együttműködések folyamatossága, bővítése, – Városüzemeltetési Iroda, Városi Központi Óvoda, Városi Zöld Diákparlament, Városi Fogyasztóvédelmi Iroda, Balkon Kertészet, Jász Kertbarát Klub, Öko iskolák Országos Hálózata ,Országos Madártani Intézet, Iskolakertekért Országos Hálózat
 • Magyar Környezeti Nevelési Egyesület – Környezeti Nevelési Stratégiába bevonás, társszerző az iskola képviselője, pályázatok, Országos Találkozó megrendezésére felkérés, lebonyolítás.
 • Környezetvédelmi és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége – terepgyakorlatok, versenyek –„ Mozdulj a klímáért” országos akcióban való részvétel.

ELŐADÁSOK, KONFERENCIÁK

 • Iskolakerti Jó gyakorlatok, ORSZÁGOS KONFERENCIÁN MŰHELYMUNKA BEMUTATÁSA – Lakitelek.
 • Iskolakert a tanórákon – ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ – ELŐADÁS TARTÁSA
 • Agrár Minisztérium által szervezett Zöld konferencián előadás, bemutató tartása,
  ”A komposztálás, mint hulladékcsökkentő tevékenység” címmel.
 • Előadás Boldogon az iskola képviseletében – Hagyományok az iskolakertben címmel.
 • Előadás Budapesten az Iskolakert értékelő konferenciáján.
 • Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia átdolgozásában társszerzőként való részvétel az iskola képviseletében – bemutató, megvitatás országos szinten.
 • A Magyar Környezeti Nevelési Stratégia megújítása az MKNE szervezésében iskolánkban – műhelymunka városi, térségi résztvevők bevonásával.
 • Városi Bizottság ülése iskolánkban, tájékoztató iskolánk környezeti nevelési munkájáról – iskolakert, Ligetes tanösvény meglátogatása.

 

MEGVALÓSULÁSI HELYSZÍNEK, MÓDSZEREK

 • Zöld tanórák: pályaorientáció, szakmai előkészítő, életvitel, környezetismeret, természetismeret, rehabilitáció, osztályfőnöki és napközis foglalkozások.
 • Terepgyakorlatok: iskolakert, Zagyvaparti Ligetes, Városi Állat- és Növénykert, Balkon kertészet

TEVÉKENYSÉGEK

 • terepgyakorlatok, gyűjtőmunkák, vizsgálatok, kísérletek, előadások, prezentációk, versenyek, pályázatok, kiállítások

PROGRAMOK, PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK – EREDMÉNYEK

 1. EURÓPAI HULLADÉKGYŰJTÉSI HÉT – PÁLYÁZAT – PROGRAM

Hagyomány az évi több alkalom, amikor részt veszünk országos és helyi takarítási akciókban. Az új program a veszélyes anyagok felhasználásának a megkerüléséről szólt: Méregteleníts! szlogennel. Az akcióhéten tanterem takarítást végeztek a gyerekek környezetvédő módon természetes anyagokkal, eszközökkel. Az iskolakerti munkában sem alkalmazunk vegyszereket a trágyázásban és a védelem során. Folytatódott az újrahasznosítási akciónk. Mindez kapcsolódott a karácsonyi vásár előkészítéséhez ebben a tanévben is. Ajándékok készültek újrahasznosítással, iskolai szemléltetőeszközök, környezetvédelmi tárgyak születtek a régi anyagokból. Minden osztály a saját képességei szerint vette ki a részét a vállalt feladatokból. Az elkészült munkák megörökítésre kerültek a képeken, faliújságokon.   

A Komposztálás ünnepnapja – témanapon minden osztály a saját képességei alapján dolgozott. Voltak, akik még csak tanulgatták, rajzzal, kirakással. Voltak, akik már használták az udvari és a tantermi komposztálókat. A közös pályázatunk II. helyezést ért el.

Kapcsolódás a hagyományokhoz: A komposztálás, mint a hulladékcsökkentés eszköze pályázat – program, felhasználás az iskolakerti munkánkban.

 1. OTTHON AZ ERDŐBEN –PÁLYÁZAT- PROGRAM

Folytatódik az OTTHON AZ ERDŐBEN projektünk, a Zagyvaparti Ligetes védelméért. Kiegészült a vízpart növényeinek és állatainak megismertetésével, kísérletekkel, vizsgálódásokkal. Az ÓZON DÍJ 2016 pályázaton ARANYÉRMET nyert iskolánk. Szerepeltünk az ÓZON NETWORK televízió EGYENLÍTŐ című műsorában, ahol az iskola környezetnevelő munkájáról a városi környezetvédelemmel való kapcsolatáról szóltunk. Ez is kötelez bennünket a tudatos terepi munka folytatására, élve az új lehetőségekkel.

A Városüzemeltetési Iroda felvállalta az új projektünk – tanösvény kialakítását a Zagyvaparti Ligetesben – iskolánk, tanulóink részvételével.

Facsemeték, bokrok ültetését végeztük, –  minden osztály elültetett egyet, –  melynek gondozása, locsolása azóta is folyamatos. Elkészült a tanösvényt jelző táblánk, az avatásra az Országos találkozón került sor.

 1. AZ ISKOLAKERT – PROJEKT – PÁLYÁZAT – PROGRAM

Az Iskolakert Hálózat tagjaként 32 ágyásból álló iskolakertünk működik. Minden osztálynak van ágyása, ahol konyhakerti növényeket termesztünk. Olyan növények vannak az ágyásokban, amelyek felhasználhatók a tanórákon szemléltetésre, vizsgálódásra, fogyasztásra, sőt „eladásra” is. Megtanulják munka közben a tanulók a hazai, saját termesztés fontosságát az egészséges táplálkozás érdekében.

 Részt vettünk a VÁROSI KERTEKÉRT pályázat elindításában, megvalósításában. A városi expón Közösségi kert díjat kapott az iskolakertünk. Minden meghirdetett pályázaton sikeresen szerepeltünk.

Részt vettünk a Hálózat plakátpályázatán „Iskolakertet minden gyereknek” címmel.  A téli pályázatunk: „A természet a hó alatt alszik, de mi nem” címmel I. díjat nyertünk. A tavaszi pályázatunk: a Természettudományos kísérletek a tanórákon címmel III. helyezést ért el. A pályázati támogatásból asztalokat és padokat vásároltunk. A kerti munka során így biztosított a tanórák sikere.

A nyári pályázaton” Jász hagyományok és a környezetvédelem” címmel különdíjat nyertünk. Pályázat született az Országos felhívásra is, a Legszebb konyhakertek címszó alatt.  

 Országos pályázaton 5 évre elnyertük a FOGYASZTÓI TUDATOSSÁGRA NEVELŐ ISKOLA címet. Az oklevelet ünnepélyes keretek között a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Államtitkára adott át iskolánkban. A program bővítése a fóliás termesztés hasznosításával történik.

Az Iskolakert Országos Hálózat által szervezett országos illetve nemzetközi konferenciákon találkozókon, – melyet az Agrár Minisztérium is támogatásáról biztosít – előadás, műhelymunka, kiállítás szerepelt minden alkalommal az iskola részéről. A győztes pályamunkáink szerepelnek az www.iskolakertekert.hu honlapon, illetve nyomtatott példányban is meg fog jelenni a győztes pályázatokkal együtt.

A „Téli kerti módszerek” címmel megjelent módszerkönyv 4 leírást tartalmaz az iskolakerti munkánkról.

A Városüzemeltetési Iroda segítségével kettő magos ágyást kaptunk, amelyet a gyerekekkel feltöltöttünk és az egyiket árvácskákkal beültettünk. Az ágyások ünnepélyes átadására az Országos találkozón került sor. A gondozási feladatokat az autista tanulóink végzik folyamatosan.

Terveink között szerepelt és támogatást nyertünk hozzá a nyári pályázaton – 2019 márciusában térségi iskolakerti műhelymunkák megrendezésére, felnőttek és gyerekek számára, aktív együttműködéssel.

Kapcsolódás a hagyományokhoz: Az Agrár Minisztérium támogatásával üvegházat kaptunk, melynek felavatása a térségi műhelynapon történt a Zöld Diákparlament találkozóján, közös palántaültetéssel, facsemete ültetéssel az iskolakertben. Az eseményről beszámoló jelent meg a helyi folyóiratban, és a Trió tv-ben.

Mindez segíti az iskolakerti munka palántanevelési módszereinek gyarapítását, – fólia, üvegház, magos ágyás és szabadföldi termesztés gyakorlatát, összehasonlítását.

 1. FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT

A programját tanulóink képességeihez igazodva valósítottuk meg. Minden osztály vállalt közös, illetve kiscsoportos, vagy egyéni feladatot. Voltak, akik terepi megfigyeléseket végeztek a Zagyva folyó mentén. Udvart, utcát takarítottak, kertet műveltek, Ligetest takarították. Az idei feladatok a talajjal kapcsolatosak voltak. Az elvégzett feladatokról rajzok, beszámolók, faliújságok készültek. Mintaprojektünk első helyezést ért el.

Kapcsolódás a hagyományokhoz: Választható feladatok, – a Tudatos fogyasztás témaköre, szelektív hulladékgyűjtés módszere, komposztálási gyakorlatok, valamint Fogadj örökbe egy vizes élőhelyet! címmel pályázatunk megvalósítása.

 1. KIS FÜRKÉSZ – PROJEKT

A természetvédelmi és környezetvédelmi projektünk keretében két csapat vett részt az országos levelező versenyen, mely novembertől tanév végéig tartott. A KIS SÜNIKÉK 116 résztvevő csapatban a 8. helyen, a NAGY SÜNIKÉK 80 résztvevő csoportban a 6. helyezést értek el. Mindkét csapat tagjai vezetői dicséretben részesültek, oklevelet kaptak. A verseny folyamatos, a gyerekek kutató munkát végeznek terepen nagy lelkesedéssel.

 1. MOZDULJ A KLÍMÁÉRT – PROJEKT – PÁLYÁZAT

Közös akció: Facsemete ültetése – Zöld mérföldek gyűjtése osztályonként a gyalogosan közlekedők létszámáról. Egyéni pályázat – klímás terméskép, „szelfi a mosolygós almával” öko-finomság készítése, elfogyasztása megörökítésekkel.

 1. A VILÁG LEGNAGYOBB TANÓRÁJA – TÉMANAP – PÁLYÁZAT

A program célja: Szárazföldi  Öko szisztémák megvédése, zöld felületek védelme a helyi közösségekben – Világvédő cím megfogalmazása – Mit tehetek személyesen a környezet védelméért – Portré önmagunkról milyen világvédő is vagyok én címmel. Sok önálló portré készítése rajzzal, szöveggel a 15 globális cél megismerése alapján. Pályázatunk címe: Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! Pályázatunk l. díj.

 1. NAPKÖZI ERZSÉBET TÁBOR – PÁLYÁZAT – PROGRAM

Iskolánk a pályázat elnyerése után a környezetnevelési célok megvalósítását segítő programokat dolgozott ki. Olyan tevékenységek valósultak meg, amelyek az iskolai, városi, természeti és épített környezet játékos tapasztalati megismerését szolgálták – őseink élete játékokkal, bekapcsolva a külső környezet adta lehetőségeket. ( Városi Állat- és Növénykert, Ligetes, iskolakert, poroszlói ÖKO Centrum, budapesti Állat és Növénykert).

 1. ZÖLD DIÁKPARLAMENTÜNK

Továbbra is összefogja és irányítja a városi Zöld Diákparlament tevékenységét. Éves munkatervében határozza meg a résztvevők feladatait, közös programját. Országos szinten egyedülálló ez az összefogás, mely az Öko iskolák fenntarthatóságért végzett legfontosabb helyi tennivalóiban is részt vállal (zöld felületek védelme, hulladékcsökkentés – tapasztalatcsere, javaslattétel az Önkormányzat felé). Évindítónk a városi Állat és Növénykertben volt. Facsemetét ültettünk, majd közösen részt vettünk a komposztálás előkészítésében – a levelek összegyűjtésében – A záró rendezvény iskolánkban volt – beszámolókat bemutatókat tartottunk az éves munkánkról.

Részletek a már elhangzott javaslatokból:

 • Zöld felületek folyamatos gondozása az iskola környezetében
 • Hulladékcsökkentés, hulladékgyűjtés –helyi szinten is folyamatosan
 • Komposztálás tanulása gyakorlati felhasználásra otthon is
 • Iskolakert létesítése a lehetőségek kihasználásával

Kapcsolódás a hagyományokhoz: A tanévzáró találkozónk az iskolánkban iskolakerti műhelynapon történt, üvegház avatással, közös palánta ültetéssel az üvegházban és gyümölcsfacsemete ültetéssel az iskolakertben.

Összegzés:

A jelzett időszakban iskolánkban 13 pályázat született, ebből 11 nyertes pályázat volt. Mintegy 17 féle környezetnevelési program segítette a pedagógiai munkák eredményességét. Helyi, régiós, országos projektekben, pályázatokon, versenyeken, terepgyakorlatokon, zöld tanórákon, kiránduláson, táborban vett részt az iskola MINDEN TANULÓJA. Sok tevékenységben jelen voltak a pedagógusok mellett felnőtt segítők, asszisztensek, mentorok, szülők, támogatók, és a Városüzemeltetési Iroda képviselője.

Örömteli számunkra, hogy az új tanévben a részesei lehetünk a MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI STRATÉGIA kidolgozásának, bővítésének, melynek gyógypedagógiai fejezetét iskolánk gyakorlata segíti a környezetnevelés érdekében. Társszerzőként iskolánk képviselője részt vett a Stratégia kidolgozásában Különleges nevelési helyzetek címmel.

Az Iskolánk és Város adott helyt a Magyar Környezetnevelési Egyesület Országos Találkozójának, melynek sikere érték a szűkebb és tágabb közösségnek egyaránt.

Értékeink: Vásárhelyi díj  a természetvédelemért, Jászberény város környezetvédelmi díja Te szedd mozgalom díja: Jász – Nagykun – Szolnok megye legaktívabb iskolája,valamint Magyarország 5 legaktívabb iskoláinak egyike címet nyerte el iskolánk.

Köszönet illeti mindazokat, akik segítségükkel, támogatásukkal hozzájárultak a fenntarthatóságra neveléshez, biztosítva iskolánk tanulóinak örömteli, sikeres részvételét ebben az időszakban is.

 

Jászberény, 2019. 11. 25.

                                                     Gulyás Sándorné ÖKO programvezető

A téli időszak tevékenységei :

Kapcsolat az iskolakerti tevékenységekkel – klímaváltozás – talajvédelem

Madárvédelem az iskolakertben, és a Zagyvaparti Ligetesben. Tanösvényen az osztály fájának védelme, etetők, odúk pótlása, feltöltése, megörökítések, gyűjtemények, faliújságok készítése, filmek megtekintése.

Tantermi komposztálás tanulása, bemutatása, gyakorlatának folyamatossága.

Fogyasztói tudatosság, –  fogyasztóvédelem témahetének tervezése:

Előadások work shopok, játékos vetélkedők, dramatikus játékok az osztályok számára, a Városi Fogyasztóvédelmi Iroda vezetőjének közreműködésével.

Gyakorlat –  mintavásárlás a városi Gazdaboltban, kapcsolódva az Iskolakert tavaszi előkészítő tevékenységekhez.

Szelektív hulladékgyűjtés az osztályokban, kapcsolódva a  klímavédelem gyakorlatához.

Kerti fahulladék újra hasznosítása, –  faházikó készítése –  kerti meteorológiai jelzőeszköz alapjaként.

Fenntarthatósági témahétre regisztráció, a programok nyomon követése, pályázatokba való bekapcsolódás.

Országos pályázati lehetőségek kihasználása  az iskola egész közössége, csoportjai és egyéni részvétel biztosításával.

Az MME által meghirdetett  „erdei fülesbagoly” –  mint az év madara – rajzpályázatába történő bekapcsolódás.

A vizes élőhelyek jelentősége, védelmének szükségessége, – a jeles napon,-  a Zagyvaparti Ligetes meglátogatásával,  élőhelyeinek feltérképezésével, megismerésével  bizonyított.

 

 

TAVASZI, NYÁRI TEVÉKENYSÉGEK

DÍJ: ENERGIATUDATOS ISKOLA CÍM –  DÍJÁTADÓ 2020  SZEPTEMBER – PARLAMENT

 Összegzés:

Jeles napokhoz, témanapokhoz, témahetekhez kapcsolódó pályázatok száma: 12 db

 Már lefutott pályázatok száma: 9 db. 

Futó pályázataink: 3 db.  BENNE ONLINE ELŐKÉSZÍTÉSSEL: MENTS MEG EGY KERTET! 

Nyertes pályázatok: 6 db.

 Életfa – 8.o – , hulladék újra hasznosítás tanulói, egyéni, – fogyasztói tudatosság projekt – Zöld város projekt, – Iskolakert hálózati díj – ENERGIATUDATOS ISKOLA CÍM

OTTHONI KÖRNYEZETVÉDELEM – JAVASLATOK A NYÁRRA

Témakörök: Föld napja, Méhek világnapja, Madarak és fák napja, Klímaváltozás napja, Magyar természet napja, Európai nemzeti parkok napja, Környezetvédelmi világnap, stb.

Választható tevékenységek között szerepeltek a jeles napok története röviden, videó megtekintése a témához kapcsoltan, megfigyelési feladataik, kísérletek, gyakorlatok közösen a családdal., és megörökítések rajzokkal, képekkel, montázs, plakát, gyűjtemény készítéssel.

Témakör: Meteorológiai világnap – Témanap /március 23.

– Kiválasztott nap időjárásának leírása, vagy rajza: Időjárásjelentés készítése– napsütés, hőmérséklet, szél, csapadék jelenléte, vagy hiánya.

– Videó megtekintése az időjárás és a víz kapcsolatáról, – vélemény megfogalmazása rajzzal, vagy szöveggel. –  A videó elérhetősége: Meteorológiai világnap 2020 video, Éghajlat és a víz.

– Az időjárás hatásának megfigyelése a környezetünkben a természetre, növényekre vonatkozóan – fa, virág rajza, vagy képe a megfigyelés idején.

Hulladékgyűjtési témahét

– Hulladéknapló készítése

A környezetünkben található hulladékok leírása, vagy rajza – amelyeket szelektíven is lehet gyűjteni.

– Hulladékcsökkentés – szelektív hulladékgyűjtés kapcsolata

A szelektív hulladékgyűjtés módja, fontossága – videó megtekintése. Szelektív hulladékgyűjtés (2015 ) címmel – vélemény leírása, vagy rajza.

– Tanácsok az otthoni hulladékcsökkentéshez

Ötletek leírása, vagy plakát készítése figyelem felhívással.

– Hulladékcsökkentés újra hasznosítással

Hulladékból hasznosítható dolgok, tárgyak készítése otthon. Megörökítés képpel, rajzzal.

Biodiverzitás éve

– Biológiai sokféleség a környezetünkben

Növények, állatok megfigyelése a közvetlen környezetben – megörökítés rajzzal, vagy képpel, vagy szöveggel.

– Miért fontos a sokszínű élővilág? – A biodiverzitás jövője – video YouTube – megtekintése /feliratos rajzfilm, segítést igényelhet/ – Vélemény megfogalmazása írásban, vagy rajzban.

– Mit tehetünk az erdőnk – mint élőhely – védelme érdekében?

Facsemeték ültetése a Ligetesben – „emlék” plakát készítése.

– Mit tehetünk egy kert, – mint élőhely – védelme érdekében

MENTS MEG EGY KERTET! OTTHON – őszi pályázat keretében, kerti ágyás, vagy cserepes növények gondozása, együtt a családdal – képekkel, rajzzal megörökítve.

NYÁRI JAVASLATOK OTTHON A CSALÁDDAL

A JELES NAPOK ÉS A FENNTARTHATÓSÁG kapcsolata röviden:

Körben forog-e a világ, vagy halad előre, esetleg csigavonalban emelkedik? Filozófusok nemzedékei törték ezen a fejüket.

Mindennapjainkban is ott van mindhárom gondolat. A körforgás az örök visszatérés, a fennmaradás a természet örök törvénye.

 A körforgás és a haladás együtt vannak jelen az emberek életében is. Megvannak a régi hagyományaink, ünnepeink, de mindez új tartalommal gazdagodnak. Ezek a jeles napok bővültek a természethez kapcsolódó témákkal, ráirányítva a figyelmet a veszélyekre napjaink életvitelében.

 A jeles napok ünnepek, fenntartható tettekre ösztönöznek. Segítenek, hogy a jövő nemzedékei is élhető világban tudjanak majd élni. Fontosnak tartott mondatok leírása saját részedre.

Választható tevékenységek:

– Választott jeles nap gyakorlata, lehet többek között a VÍZ VILÁGNAPJA.

Mit tehetünk otthon a nyáron ezért a jeles napért?  – esővíz gyűjtése locsoláshoz, víztakarékosság a háztartásban, víztakarékosság a kerti locsolásban, stb.

– Választott jeles nap gyakorlata, lehet többek között a FÖLD NAPJA.

Mit tehetünk otthon nyáron ezért a jeles napért? – komposztálás, komposzt felhasználás a kertgondozásban, kert létrehozása, művelése, udvari zöld felületek gondozása, fűnyírás, stb.

– Választható jeles nap gyakorlata, lehet többek között a MADARAK ÉS FÁK NAPJA.

Mit tehetünk otthon nyáron ezért a jeles napért? – madáretetők, itatók, odúk, élőhelyek rendbetétele, bokor, vagy facsemete gondozása, mulcsozás, termések betakarítása, a CSALÁD FÁJA facsemete ültetéssel kora ősszel, stb.

– Választható jeles nap gyakorlata, lehet többek között a KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP.

Mit tehetünk otthon nyáron ezért a jeles napért? – szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás, természetes anyagok használata a háztartásban, tudatos vásárlás a boltokban, műanyag használat kerülése, séták gyalogtúrák, ha lehetséges a családdal, stb.

2020/2021-es tanév

Őszi időszak programjai

Hagyományos projektek, témanapok, témahetek indítása, pályázatok készítése

– Ments meg egy kertet! Éves pályázat folytatása

– Mozdulj a klímáért! Témahét – Beporzók nyomában, A virág élet! A legédesebb méhecske, Látogatás egy méhésznél, – rajzok, képek, fogalmazások, versek, makettek készítése a választható feladatok megvalósításáról.

– Komposztünnep – Ásónyomnyi természet – talajvizsgálat, élőlények a talajban- Beltéri komposzt készítése, lebontás megfigyelése – komposzt vizsgálatok, megörökítések.

– Fenntarthatósági Témahét – Mesélnek a fák – bemutatkozik a kiválasztott fa – Facsemete ültetése az iskolakertben – Facsemete örökbe fogadása – Nézz szembe a szemeteddel – szelektív hulladékgyűjtés.

– Európai Hulladékcsökkentési Témahét – Terv készítése – Újra hasznosítás komposztálással – Újra használat különböző anyagok, tárgyak alkalmazásával, – Hulladék felmérés környezetünkben.

– Beszámoló készült az Önkormányzat részére a 2019 – 2020 környezeti nevelés eredményeiről.

– Folyamatos a zöld felületek – iskolakert, Ligetes gondozása, az online otthoni környezetvédelem gyakorlatában való részvétel feladatok küldésével, differenciált választással, jeles napokhoz kapcsoltan.

– A tevékenységek meghatározói, a havonta javasolt programok sora, melyek tanórákon, tanórán kívül , csoportos, és egyéni megsegítéssel valósulnak meg, az egészségvédelem betartásával.

– Eredményeink:

– Energiatudatos iskola cím, fogyasztóvédelemmel kapcsolatos pályázat sikere – ajándék asztalitenísz asztal. Terápiás iskolakerti pályázaton való részvétel, ajándékkal. Online bemutató megtartása ÖKO iskolák számára, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Államtitkárának látogatása iskolánkban az Európai Hulladékcsökkentési Témahét alkalmából.

Jászberény: 2020. 11. 30.     

 Gulyás Sándorné ÖKO programvezető         Vígh Tamás környezeti nevelő   

 

Programjaink, tevékenységeink 2021. tél – kora tavasz

A környezeti nevelésünk időszakhoz kötött programját, tevékenységeit továbbra is a munkatervünk, a jeles napok, és a járványhelyzethez való alkalmazkodás határozta meg.

Az iskolai feladatok havi lebontásban készültek a csoportok számára, a differenciálás, a választhatóság betartásával.

A téli időszakban meghatározó programunk volt a madárvédelem. Fészkelőhelyek ellenőrzése, madárodúk, etetők pótlása, folyamatos feltöltése, minden csoport kedvelt tevékenységei közé tartozott. A helyszínül szolgáltak az ablakpárkányok, az iskolakert, és a Zagyvaparti Ligetes zöld környezete. Madaras feladatok, totók, faliújságok születtek a madárvédelemről.

Téli programjainkban jelentős szerepet töltött be az iskolakert tevékenységrendszere. Mellette jelen volt a szelektív hulladékgyűjtés, a komposztálási formák alkalmazása tanteremben, bogárszállók készítése a természet védelméért.

Tavaszi hagyományunk a Vizes élőhelyek világnapja és a Víz világnapja megtartása, ismeret és gyakorlat alkalmazásával. Terepgyakorlatunkon megfigyelték a gyerekek a Zagyva folyót, és a környezetét. Megfigyelési szempontok alapján tesztlapok kitöltésére is sor került, meghatározva a védelem tennivalóit az iskola számára is. A megörökítéseket képek rajzok, faliújságok mutatták.

Az online oktatás során otthoni feladatokat végeztek a gyerekek, „minden hét egy jeles nap” címmel. A feldolgozott jeles napjaink: A Föld órája, Egészségnap, a Biodiverzitás megőrzésért témakör, Föld napja – kapcsolódás a Fenntarthatósági témahéthez.

A fenntarthatósági témakörhöz kapcsolódó helyi javaslatok, óratervi ajánlások segítették a csoportok munkáját. Helyszínek voltak az iskolakert, a Ligetes, a tanterem, és a családi környezet.

A jeles napok feldolgozási tervei az ismeret és a gyakorlat egységéről szóltak: Az első részben az adott jeles nap története röviden, a második részben a veszélyhelyzetek és a védelem, a harmadik részben a kapcsolódó otthoni gyakorlat szerepelt családi megsegítéssel. Mindez nem nélkülözhette a differenciált választás lehetőségét. A végzett munka érvényességét a megörökítések – képek, rajzok elküldésével bizonyították.

A gyerekek munkája érték, oklevelet kaptak a közösségek. Megtisztelő volt az  iskolánk számára, hogy térségi online bemutatót tarthattunk.

2021. 04. 30.

Gulyás Sándorné ÖKO programvezető, Vígh Tamás környezetnevelő

 

TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉS

ÖKO TEVÉKENYSÉGEK

–  Kiemelt cél volt a biodiverzitás, a biológiai sokféleség megőrzése.

A témahetek programját igazítottuk a különleges, és sajátos körülményekhez.

– A programokban való részvételek különböző helyszíneken valósultak meg, attól függően, melyik osztály, csoport, milyen oktatásban vett részt. Voltak csoportok, akik online kapták meg a feladatokat, mások az iskolában tudtak tevékenykedni. 

– A Zagyvaparti Ligetesben, iskolakertben, az iskolában, otthon, és online – 5 db programban – 12 féle tevékenységet végeztek a gyerekek a fenntartható környezetért a Fenntarthatósági témahéten.

– Közvetlen mentorálást igényelve az iskolai környezetben: faliújságok, rajzos, képes megörökítések, gyűjtemények születtek.

–  A Zagyvaparti ligetes tanösvényén 18 db facsemete elültetésére került sor.

– Az iskolakert megújítása során 12db magaságyás, 12 db szabadföldi és 1 db fűszerágyás született. Elkészült a gilisztakomposztáló, bogárszálló, nyúlház, sünlak, tipi-tapi tanösvény játékos fejlesztő feladatokkal, rajzos, szöveges tájékoztatókkal. Mindezek létrejöttében, – vetésekkel ültetésekkel – a gyerekek is rész vállaltak, a felnőtt segítők mellett.

– Közvetett, online mentorálást igényelve otthon dolgoztak a gyerekek – a családok együttműködésével:

Megvalósult az otthoni „kertkultúra” segítése tanulói iránymutatással, kiemelve egyes témahét feladatait, kapcsolódva az iskolai programunkhoz.

Kerti fák, bokrok, virágok örökbefogadására, kerti ágyások készítésére – vetések, palánták ültetése – gondozási feladatokra, komposztkészítésre volt lehetőség a családok számára.

– Fontos hagyomány iskolánkban a környezetért végzett tevékenységek megörökítése, képekkel, rajzokkal, vagy szöveggel. Az iskolai honlap, faliújság része lett, és értéke a csoportnak, tanulónak a záró értékelésen a Környezetvédelmi világnapon.

A Környezetvédelmi világnapon hagyományunk szerint, a Városi Állatkertben terepgyakorlaton ismerkedtünk a helyszín biodiverzitásával, virágot is ültettünk a közös együttlét emlékére. Oklevelet kaptak a csoportok a környezetért végzett munkájukért.

– A témahetek, jeles napok jelentősége, hogy gyakorlatban összefognak jelenleg is olyan tevékenységeket, amelyek az iskola környezeti nevelési céljait szolgálják.

– Megtisztelő volt az iskolánk számára, hogy térségi online bemutatót tarthattunk.

ÖSSZEGZÉS:

– Folyamatos volt a zöld felületek – iskolakert, Ligetes gondozása, az online otthoni környezetvédelem gyakorlatában való részvétel feladatok küldésével, differenciált választással, jeles napokhoz, témahetekhez kapcsoltan.

– A tevékenységek meghatározói, a havonta javasolt programok sora, melyek tanórákon, tanórán kívül, csoportos, és egyéni megsegítéssel valósultak meg, az egészségvédelem betartásával.

– Az eltelt időszak alatt öt db. témahetes, hat db jeles nap programjában vettek részt a gyerekek, melyekhez nyolc db pályázat, és projektek kapcsolódtak. Több oldalas beszámoló készült az elmúlt év környezetnevelési tevékenységünkről az Önkormányzat részére.

– Eredményeink:

– Energiatudatos iskola cím

– Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos pályázat sikere – ajándék asztalitenisz asztal

– Terápiás iskolakerti pályázaton való részvétel, ajándékkal

– Online bemutató megtartása ÖKO iskolák számára

– Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Államtitkárának látogatása iskolánkban az Európai Hulladékcsökkentési Témahét alkalmából – az iskolai munkánk elismeréseként.

– Fenntarthatósági Témahét – Mesélnek a fák pályázatán tanulói egyéni I. DÍJ

– Iskolakertünk felújítása, bemutatása, film készítésével, – Az Iskolakert Alapítvány felkérésére.

Jászberény 2021. 06. 15.

Gulyás Sándorné ÖKO programvezető

Vígh Tamás környezetnevelő

Print Friendly

Hozzászólások lezárva.