Alapítvány

Az Alapítvány neve: „Adj Esélyt” Alapítvány

Az Alapítvány székhelye: 5100 Jászberény, Szent István krt. 22.

Az Alapítvány közhasznú tevékenységének megjelölése:

Az Alapítvány az 1997. évi CLVI törvény 26. §. c. pont 4. 11. szerinti közhasznú

tevékenységet folytat.

Az Alapítvány célja:

  • sérült gyermekek tanulási, képzési esélyeinek javítása
  • kulturális, szabadidős és sport tevékenységének elősegítése
  • társadalmi beilleszkedésük, rehabilitációjuk és továbbtanulásuk támogatása
  • társuló sérülések (beszédhibák, mozgáskorlátozottságból adódó zavarok, pszichés zavarok) folyamatos korrekciója
  • alternatív oktatási programok tárgyi feltételeinek biztosítása
  • az iskolai élet egyes területein kiemelkedő tevékenységet folytató tanulók elismerése, jutalmazása
  • a pedagógusi továbbképzések valamint kiadványok megjelentetéséhez anyagi hozzájárulás

Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium, melynek létszáma 3 fő.

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:

Dózsáné Hegedűs Viktória a Kuratórium elnöke

 Berényi András a Kuratórium tagja

 Gulyásné Rácz Gyöngyike a Kuratórium tagja

Az Alapítvány képviselője (a Kuratórium tagjai közül): Dózsáné Hegedűs Viktória a Kuratórium elnöke.

Az Alapítvány adószáma: 18824027-1-16

 Az Alapítvány számlaszáma: 10300002-45800672-00003285 MKB Bank

 

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása

Alapítványunk a különböző fokban értelmi fogyatékos, érzékszervi és mozgássérült, autista, hátrányos helyzetű gyermekek nevelését-oktatását segítette testi és lelki fejlődésük érdekében, javította képzési esélyeiket. Elősegítette kulturális, szabadidős és sporttevékenységüket, lehetőséget biztosított táborozásra, kirándulásokra, eszközvásárlásra. Hozzájárult az ünnepségek lebonyolításához, a gyerekek számára ajándékokat biztosított. Elismerte és jutalmazta az iskolai élet területein kiemelkedő tevékenységet folytató tanulókat. Hozzájárult az oktatási programok tárgyi feltételeinek biztosításához.

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 170 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A sérült tanulók részére biztosítottuk a kirándulás és táborozás költségeit, támogattuk versenyeiket, bővítettük eszközeiket. Ezzel hozzájárultunk életesélyeik javításához, testi és lelki fejlődésükhöz, társadalmi beilleszkedésük könnyebbé tételéhez. Jutalmaztuk a kiemelkedő tevékenységet folytató tanulókat, számukra ajándékot, könyvet vásároltunk. Meghitté tettük a mikulási és karácsonyi ünnepségüket, az általunk vásárolt mikulás csomagokkal és ajándékokkal. A fentiek biztosításával hozzájárultunk, hogy a sérült tanulók ép társaikhoz hasonló élményeket éljenek át.

Print Friendly

Hozzászólások lezárva.